Wybór nowych władz SGS 26.06.2013

Podczas spotkania wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu

Wybrano:

1. Aleksandra Wójcik

2. Krzysztof Szyper

3. Witold Drąg

4. Jacek Mikołajczak

5. Tomasz Pacek

Komisja rewizyjna

Wybrano:

1. Wiktor Rehlis

2. Tomas Herha

3. Ewelina Karaszewska

Członkowie Zarządu wybiorą przedstawicieli tj Prezesa oraz V-ce Prezesa Zarządu.